Görme Engelliler

2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Ücretli Öğretmen ve Usta Öğretici Başvuruları Başladı

 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Merkezimizde Görev Yapmak İsteyen Ücretli Öğretmen ve Usta Öğreticiler İçin Başvuru Takvimi ile Gerekli Bilgiler

2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Gaziemir Halk Eğitimi Merkezinde Görev Yapmak İsteyen Ücretli Öğretmen ve Usta Öğreticilerin Başvuru Takvimi ile Gerekli Bilgiler için

Lütfen >>>>indir<<<<< butonuna basınız

 Not: Daha önceden Hayat Boyu Öğrenme kurumlarında (halk eğitimi merkezi, olgunlaşma enstitüsü vb.) çalışanlar Sosyal Güvenlik Kurumundan (SGK) ünvanlı hizmet dökümü almalıdırlar.

 

Diğer Hususlar (Hayat Boyu Öğrenme Kurumları Yönetmeliği)

(9) Başvuruların değerlendirilmesine ilişkin hususlar şunlardır:

a) Görev verilecek ücretli usta öğreticiler, Ek-2’deki Ücretli Usta Öğretici Başvuru Değerlendirme Formuna göre belirlenir.

Başvuru sonuçları ekim ayının ilk haftasında tamamlanarak ilan edilir. Bu sıralama bir yıl süreyle geçerlidir.

b) Görevlendirmeler yüksek puan alandan başlamak üzere tercih sırasına göre yapılır.

c) Yeni kurs talebi olması hâlinde, sıralamada bulunan ücretli usta öğreticilerden görevlendirme yapılır. Sıralamada yeterli ücretli usta öğretici bulunmaması durumunda, kursun açılmasından 15 gün önce duyuru yapılması şartıyla komisyonca gerekli iş ve işlemler tekrarlanarak sıralama yapılır.

ç) Mücbir sebepler haricinde göreve başlamayanlar ile verilen görevi bırakanlar için bir yıl süreyle görevlendirme yapılmaz.

 

Aranacak Şartlar (Hayat Boyu Öğrenme Kurumları Yönetmeliği)

(5) İlan yoluyla ücretli usta öğretici görevlendirmesinde aranacak şartlar şunlardır:

a) Görev alacağı kursun öğretim programında belirtilen eğitici şartını taşımak.

b) Türk vatandaşı olmak.

c) 18 yaşını doldurmuş olmak.

ç) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

d) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

e) Askerlikle ilişiği bulunmamak.

f) Sağlık durumu yönünden görevini yapmasına engel bir durumu olmamak


Paylaş Facebook  Paylaş twitter  Paylaş google  Paylaş linkedin

  Beğen | 0  kişi beğendi