Görme Engelliler

"Yetişkin Engelliler ve Engelli Ailelerinin Sosyal Entegrasyonu"- Erasmus + projesi:

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Yetişkin Eğitimi Koordinatörlüğünce yürütülmekte olan Erasmus + Program Yetişkin Eğitimi personel hareketliliği faaliyeti kapsamında 2017 teklif çağrı döneminde sunulan  proje teklifimiz uygunluk kriterlerini karşılayarak  kabul edilmiştir. Yapılan Almanya ve Hollanda gezilerine ait resimler ve detaylar...

"Yetişkin Engelliler ve Engelli Ailelerinin Sosyal Entegrasyonu" adlı Gaziemir Halk Eğitimi Merkezinin Erasmus + projesi:

            Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Yetişkin Eğitimi Koordinatörlüğünce yürütülmekte olan Erasmus + Program Yetişkin Eğitimi personel hareketliliği faaliyeti kapsamında 2017 teklif çağrı döneminde sunulan,2017-1-TR01-KA104-039304 numaralı ve ‘’Yetişkin Engelliler ve Engelli Ailelerinin Sosyal Entegrasyonu’’ başlıklı proje teklifimiz uygunluk kriterlerini karşılayarak bağımsız dış uzmanların içerik değerlendirmesine tabi tutulmuş ve yeterli asgari puanı sağlaması sonucunda seçim sürecine dahil edilmiş olup azami 27800,00 Auro hibe desteği ile kabul edilmiştir.

Katılımcılarımız ev sahibi ülkelerde toplam 10 günlük bir eğitim alacaklardır. Bu eğitimler kapsamında katılımcılar, 10 gün süre ile yetişkin engelliler ve onların ailelerinin eğitimi konulu yapılandırılmış kurs göreceklerdir. Bu eğitimlerle katılımcılarımız öncelikle yetişkin engelliler ve onların ailelerinin eğitimi konusunda bilgi edinecek ve yetişkin engelliler ve onların ailelerinin eğitimi veren kurumlarda da bu kazanımlarını gözlemleme imkanı bulacaklardır.

        Bu projeyle katılımcılarımız, yurt dışında alacakları eğitimle;

1. Yetişkin engelliler ve onların ailelerinin eğitimi yöntem ve ilkelerini

2. Fiziksel ortam ve olumlu psikolojik atmosferin oluşturulmasını,

3. Toplumsal uyum becerilerini,

4. Yetişkin engelliler ve ailelerinin eğitiminde öğreten ve öğrenenlerin rollerini,

5. Yetişkin engellilerin eğitiminde Psikomotor becerilerini,

6. Karşılaşılan problemler ve bu problemlerin çözümünde kullanılan yöntem ve teknikleri,

7.Avrupa Birliği ülkelerinde alınan tedbirleri,

8.Yetişkin engelliler için sınıf dışı aktiviteleri,

9.Yetişkin engelliler ve onların ailelerinin eğitiminde sosyal entegrasyonu sağlamak konularında bilgi sahibi olacaklardır.

Kurs programı tamamlandıktan sonra ev sahibi kuruluş tarafından katılımcılara sertifika verilecektir. Katılımcılarımız bu proje sayesinde yabancı ülkelerle ve kişilerle proje yapma ve çalışma kültürünü kazanacaklardır. Bu da katılımcılarımızın ileriki yıllarda daha çok proje yapma ve bu tür iştiraklerde bulunma isteğini artıracaktır. Ayrıca yine bu proje katılımcıların farklı kültürlerle tanışma, kaynaşma, onlarla birlikte hoşgörü içerisinde davranma ve yaşama kültürünü de geliştirecektir.

Konsorsiyum okulları ve ev sahibi kurumlar ile yapılan görüşmeler sonucunda her iki ülkede de katılımcıların aynı düzey eğitim almaları için kendi şartları gözetilerek aşağıda belirtilen ortak bir çalışma programı hazırlanmıştır.

 

1.Gün: Yetişkin engelliler ve onların ailelerinin eğitimi yöntem ve ilkeleri, uygun fiziksel ortam ve olumlu psikolojik atmosferin oluşturulması,

2.Gün: Yetişkin engelliler toplumsal uyum becerileri (Kişisel bakım ve temizlik becerileri), Psikomotor beceriler, Aritmetik Beceriler ve Okuma yazma becerilerinin kazandırılması,

3.Gün: Yetişkin engelliler ve onların ailelerinin eğitiminde öğreten ve öğrenenlerin rolleri,

4.Gün: Yetişkin engelliler ve onların ailelerinin eğitimde ve onların sosyalleşmesinde karşılaşılan problemler ve bu problemlerin çözümünde kullanılan yöntem ve teknikler,

5.Gün: Yetişkin engelliler ve onların ailelerinin eğitiminde başarıyı ve kaliteyi arttırmak, geliştirmek, sosyal entegrasyonu sağlamak için Avrupa Birliği ülkelerinde alınan tedbirler,

6. Gün: Kültürel Etkinlikler ve geziler

7. Gün: Kültürel Etkinlikler ve geziler

8.Gün: Yetişkin engelliler ve onların ailelerinin geçmiş deneyimlerinin yeni  deneyimleriyle bütünleştirilmesi,

9.Gün: Yetişkin engelliler ve onların ailelerinin eğitiminde kullanılan sınıf dışı aktiviteleri,

10.Gün: Yetişkin engelliler ve onların ailelerinin eğitiminde başarıyı ve kaliteyi arttırmak, geliştirmek, sosyal entegrasyonu sağlamak için yaklaşım uygulamaları ve deneyimleri,

Çalışmalar her gün 09:00-16:00 arası olup her akış için çalışmalar katılımcılardan seçilecek bir kişi tarafından günlük izlenip raporlandırılacaktır. Ayrıca her akış için bir katılımcı ekip lideri olarak belirlenecektir. Her ülkeye farklı okullardan katılımcılar gidecek olup eğitimin izlenmesine yardımcı olmak için yönetim ekibi tarafından görevlendirmeler yapılacaktır. Çalışma programının ilerleyişi, proje yönetim ekibi ile yararlanıcılar arasından seçilecek ekip liderleri ve proje ortaklarının yetkilileri tarafından yapılacaktır. İzleme faaliyetleri ekip liderleri tarafından günlük, proje ortakları tarafından da beş günde bir yapılacak toplantı ile izlenecek ve değerlendirilecektir. Ekip liderleri ve proje ortağı arasında yapılacak toplantıların tutanakları, tutanağın düzenlendiği günü takip eden iki gün içerisinde proje yönetim ekibine göndererek, proje yönetim ekibini de projenin işleyişi ve yararlanıcıların ilerleyişinin takibi sürecinin içine çekecektir. Yapılacak izleme sonunda aksayan hususların giderilmesi için proje sahibi ve proje ortağı gerekli tedbirleri alacaktır.

Her bir akış içerisinde 8 katılımcı, toplam 16 katılımcı yer alacak olup görevlendirmeler, ekip liderinin hangi kurumdan seçileceğine göre farklılık gösterebilir.

Proje yönetim ekibi ev sahibi kurumca katılımcılara verilecek eğitimin ve diğer hizmetlerin kalitesine ve eğitimden beklenen hedeflere ulaşma yönüyle akış sonu memnuniyet anketi dolduracaklardır.

Projenin Gaziemir Halk Eğitim Merkezi,  Ortaklar Karabağlar Halk Eğitim Merkezi ve Seferihisar Halk Eğitim Merkezinde başarılı olarak yürütülmesi için proje koordinasyon birimi kurulacaktır. Bu birimde her kurumdan temsilciler bulunacaktır. Kaliteli ve etkin yönetim içim katılımcılar hazırlık dönemi ve yurt dışı eğitim döneminde ayrı ayrı izlenerek değerlendirilecektir. İzleme faaliyetleri katılımcılar için proje düzeyinde, eğitim programı düzeyinde ve mesleki gelişim düzeyinde olacak, ayrı ayrı formlar hazırlanacaktır. Değerlendirmeler de ayrı ayrı olacaktır. Değerlendirme sürecini proje koordinasyon birimi tarafından yapılacak olup değerlendirme sürecinde ekip; anket, rublik, dereceli puanlama ve gözlem yöntemlerini kullanacaktır. Değerlendirme süreci hazırlanırken bütün ortakların kararları ve fikirleri göz önünde bulundurulmuştur. Bu kararlar alınırken projenin amacı ve stratejisi esas alınmış, planlanan çalışmalar doğrultusunda değerlendirme kriterleri belirlenecektir. Ayrıca proje;  koordinasyon birimi tarafında katılımcı ve proje düzeyinde ayrı ayrı olarak değerlendirilecektir. 

                         

31-05-2018

21/01/2018 -31/01/2018 tarihleri arası Almanya Hareketliliği

 21/01/2018 -31/01/2018 tarihleri arası Almanya HareketliliğiGaziemir Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünün “ Yetişkin Engelliler ve Engelli Ailelerinin Sosyal Entegrasyonu” isimli ve “2017 – 1 – TR01-KA104 – 039304” nolu  projesi kapsamında 21/01/2018 -31/01/2018 tarihleri arası Almanya’nın Berlin şehrinde yapılan eğitim kurs  programında aşağıdaki kurslar alınmıştır.

 31-05-201831-05-201831-05-201831-05-2018

 1.Gün: Yetişkin engelliler ve onların ailelerinin eğitimi yöntem ve ilkeleri, uygun fiziksel ortam ve olumlu psikolojik atmosferin oluşturulması,

 31-05-201831-05-201831-05-2018

 2.Gün: Yetişkin engelliler toplumsal uyum becerileri (Kişisel bakım ve temizlik becerileri), Psikomotor beceriler, Aritmetik Beceriler ve Okuma yazma becerilerinin kazandırılması,

 31-05-2018

 01-06-2018

 3.Gün: Yetişkin engelliler ve onların ailelerinin eğitiminde öğreten ve öğrenenlerin rolleri,

 01-06-201801-06-2018

 4.Gün: Yetişkin engelliler ve onların ailelerinin eğitimde ve onların sosyalleşmesinde karşılaşılan problemler ve bu problemlerin çözümünde kullanılan yöntem ve teknikler,

 01-06-201801-06-2018

 5.Gün: Yetişkin engelliler ve onların ailelerinin eğitiminde başarıyı ve kaliteyi arttırmak, geliştirmek, sosyal entegrasyonu sağlamak için Avrupa Birliği ülkelerinde alınan tedbirler,

 01-06-201801-06-2018

 6.Gün: Yetişkin engelliler ve onların ailelerinin geçmiş deneyimlerinin yeni  deneyimleriyle bütünleştirilmesi,

 01-06-201801-06-2018

 7.Gün: Yetişkin engelliler ve onların ailelerinin eğitiminde kullanılan sınıf dışı aktiviteleri,

 01-06-201801-06-2018

 


8.Gün: Yetişkin engelliler ve onların ailelerinin eğitiminde başarıyı ve kaliteyi arttırmak, geliştirmek, sosyal entegrasyonu sağlamak için yaklaşım uygulamaları ve deneyimleri,

01-06-201801-06-201801-06-201801-06-201801-06-201801-06-2018       

  

Gaziemir Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünün “ Yetişkin Engelliler ve Engelli Ailelerinin Sosyal Entegrasyonu” isimli ve “2017 – 1 – TR01-KA104 – 039304” nolu  projesi kapsamında 25/03/2018 -05/04/2018 tarihleri arası Hollanda’nın Alkmar şehrinde yapılan eğitim kurs  programında aşağıdaki kurslar alınmıştır.

 01-06-201801-06-201801-06-201801-06-2018

 1.Gün: Yetişkin engelliler ve onların ailelerinin eğitimi yöntem ve ilkeleri, uygun fiziksel ortam ve olumlu psikolojik atmosferin oluşturulması,

 01-06-2018

01-06-2018

01-06-2018

01-06-2018

2.Gün: Yetişkin engelliler toplumsal uyum becerileri (Kişisel bakım ve temizlik becerileri), Psikomotor becerler, Aritmetik Beceriler ve Okuma yazma becerilerinin kazandırılması,

 01-06-201801-06-2018

  3.Gün: Yetişkin engelliler ve onların ailelerinin eğitiminde öğreten ve öğrenenlerin rolleri,

 

 01-06-201801-06-2018

 4.Gün: Yetişkin engelliler ve onların ailelerinin eğitimde ve onların sosyalleşmesinde karşılaşılan problemler ve bu problemlerin çözümünde kullanılan yöntem ve teknikler,

 01-06-201801-06-2018

 5.Gün: Yetişkin engelliler ve onların ailelerinin eğitiminde başarıyı ve kaliteyi arttırmak, geliştirmek, sosyal entegrasyonu sağlamak için Avrupa Birliği ülkelerinde alınan tedbirler,

 01-06-201801-06-2018

 6.Gün: Yetişkin engelliler ve onların ailelerinin geçmiş deneyimlerinin yeni  deneyimleriyle bütünleştirilmesi,

 01-06-201801-06-2018 

7.Gün: Yetişkin engelliler ve onların ailelerinin eğitiminde kullanılan sınıf dışı aktiviteleri,

 01-06-201801-06-2018

8.Gün: Yetişkin engelliler ve onların ailelerinin eğitiminde başarıyı ve kaliteyi arttırmak, geliştirmek, sosyal entegrasyonu sağlamak için yaklaşım uygulamaları ve deneyimleri,

 01-06-201801-06-2018

 

 


Paylaş Facebook  Paylaş twitter  Paylaş google  Paylaş linkedin

  Beğen | 2  kişi beğendi